پنل کاربران

هاست وردپرس و هاست ووکامرس

خرید قدرتمندترین هاست برای وردپرس و ووکامرس با پشتیبانی اختصاصی تیم وردپرس
یه بار برای همیشه اومدیم تا  خیال هر چی سایت وردپرسی هست رو از بابت میزبانی و پشتیبانی راحت کنیم!
منابع اختصاصی بالا
منابع کافی رم و سی پی یو و کش به همراه همه ماژول های لازم
پشتیبانی وردپرس
علاوه بر پشتیبانی هاست،  اینجا به پرسش‌ها و مشکلات وردپرسی شما هم رسیدیگی میشه
بهینه و امن
هاستینگ تاکسیران فقط روی وردپرس متمرکز شده، بهینه و امن برای وردپرس

هاست وردپرس ایران لایت

مناسب سایتهای وردپرسی و ووکامرسی با بازدید کم و ساختار ساده
ماهانه
سه ماهه
شش ماهه
سالیانه
۴۰  هزارتومان
 /ماهانه
۲ گیگابایت

مناسب سایتهای وردپرسی و ووکامرسی با بازدید کم و ساختار ساده

کنترل پنل دایرکت ادمین
پهنای باند نامحدود
ایمیل حرفه‌ای
دسترسی SSH
۳ گیگابایت رم
۲ هسته سی‌پی‌یو
فایروال ویژه وردپرس
ثبت سفارش
۷۵  هزارتومان
 /ماهانه
۵ گیگابایت

مناسب سایتهای وردپرسی و ووکامرسی با بازدید کم و ساختار ساده

کنترل پنل دایرکت ادمین
پهنای باند نامحدود
ایمیل حرفه‌ای
دسترسی SSH
۳ گیگابایت رم
۲ هسته سی‌پی‌یو
فایروال ویژه وردپرس
ثبت سفارش
۹۵  هزارتومان
 /ماهانه
۱۰ گیگابایت

مناسب سایتهای وردپرسی و ووکامرسی با بازدید کم و ساختار ساده

کنترل پنل دایرکت ادمین
پهنای باند نامحدود
ایمیل حرفه‌ای
دسترسی SSH
۳ گیگابایت رم
۲ هسته سی‌پی‌یو
فایروال ویژه وردپرس
ثبت سفارش
۱۱۵  هزارتومان
 /ماهانه
۱۵ گیگابایت

مناسب سایتهای وردپرسی و ووکامرسی با بازدید کم و ساختار ساده

کنترل پنل دایرکت ادمین
پهنای باند نامحدود
ایمیل حرفه‌ای
دسترسی SSH
۳ گیگابایت رم
۲ هسته سی‌پی‌یو
فایروال ویژه وردپرس
ثبت سفارش
۱۲۰  هزارتومان
 /سه ماهه
۲ گیگابایت

مناسب سایتهای وردپرسی و ووکامرسی با بازدید کم و ساختار ساده

کنترل پنل دایرکت ادمین
پهنای باند نامحدود
ایمیل حرفه‌ای
دسترسی SSH
۳ گیگابایت رم
۲ هسته سی‌پی‌یو
فایروال ویژه وردپرس
ثبت سفارش
۲۲۵  هزارتومان
 /سه ماهه
۵ گیگابایت

مناسب سایتهای وردپرسی و ووکامرسی با بازدید کم و ساختار ساده

کنترل پنل دایرکت ادمین
پهنای باند نامحدود
ایمیل حرفه‌ای
دسترسی SSH
۳ گیگابایت رم
۲ هسته سی‌پی‌یو
فایروال ویژه وردپرس
ثبت سفارش
۲۸۵  هزارتومان
 /سه ماهه
۱۰ گیگابایت

مناسب سایتهای وردپرسی و ووکامرسی با بازدید کم و ساختار ساده

کنترل پنل دایرکت ادمین
پهنای باند نامحدود
ایمیل حرفه‌ای
دسترسی SSH
۳ گیگابایت رم
۲ هسته سی‌پی‌یو
فایروال ویژه وردپرس
ثبت سفارش
۳۴۵  هزارتومان
 /سه ماهه
۱۵ گیگابایت

مناسب سایتهای وردپرسی و ووکامرسی با بازدید کم و ساختار ساده

کنترل پنل دایرکت ادمین
پهنای باند نامحدود
ایمیل حرفه‌ای
دسترسی SSH
۳ گیگابایت رم
۲ هسته سی‌پی‌یو
فایروال ویژه وردپرس
ثبت سفارش
۲۰۰  هزارتومان
 /شش ماهه
۲ گیگابایت

مناسب سایتهای وردپرسی و ووکامرسی با بازدید کم و ساختار ساده

کنترل پنل دایرکت ادمین
پهنای باند نامحدود
ایمیل حرفه‌ای
دسترسی SSH
۳ گیگابایت رم
۲ هسته سی‌پی‌یو
فایروال ویژه وردپرس
ثبت سفارش
۳۷۵  هزارتومان
 /شش ماهه
۵ گیگابایت

مناسب سایتهای وردپرسی و ووکامرسی با بازدید کم و ساختار ساده

کنترل پنل دایرکت ادمین
پهنای باند نامحدود
ایمیل حرفه‌ای
دسترسی SSH
۳ گیگابایت رم
۲ هسته سی‌پی‌یو
فایروال ویژه وردپرس
ثبت سفارش
۴۷۵  هزارتومان
 /شش ماهه
۱۰ گیگابایت

مناسب سایتهای وردپرسی و ووکامرسی با بازدید کم و ساختار ساده

کنترل پنل دایرکت ادمین
پهنای باند نامحدود
ایمیل حرفه‌ای
دسترسی SSH
۳ گیگابایت رم
۲ هسته سی‌پی‌یو
فایروال ویژه وردپرس
ثبت سفارش
۵۷۵  هزارتومان
 /شش ماهه
۱۵ گیگابایت

مناسب سایتهای وردپرسی و ووکامرسی با بازدید کم و ساختار ساده

کنترل پنل دایرکت ادمین
پهنای باند نامحدود
ایمیل حرفه‌ای
دسترسی SSH
۳ گیگابایت رم
۲ هسته سی‌پی‌یو
فایروال ویژه وردپرس
ثبت سفارش
۴۰۰  هزارتومان
 /سالانه
۲ گیگابایت

مناسب سایتهای وردپرسی و ووکامرسی با بازدید کم و ساختار ساده

کنترل پنل دایرکت ادمین
پهنای باند نامحدود
ایمیل حرفه‌ای
دسترسی SSH
۳ گیگابایت رم
۲ هسته سی‌پی‌یو
فایروال ویژه وردپرس
ثبت سفارش
۷۵۰  هزارتومان
 /سالانه
۵ گیگابایت

مناسب سایتهای وردپرسی و ووکامرسی با بازدید کم و ساختار ساده

کنترل پنل دایرکت ادمین
پهنای باند نامحدود
ایمیل حرفه‌ای
دسترسی SSH
۳ گیگابایت رم
۲ هسته سی‌پی‌یو
فایروال ویژه وردپرس
ثبت سفارش
۹۵۰  هزارتومان
 /سالانه
۱۰ گیگابایت

مناسب سایتهای وردپرسی و ووکامرسی با بازدید کم و ساختار ساده

کنترل پنل دایرکت ادمین
پهنای باند نامحدود
ایمیل حرفه‌ای
دسترسی SSH
۳ گیگابایت رم
۲ هسته سی‌پی‌یو
فایروال ویژه وردپرس
ثبت سفارش
۱۱۵۰  هزارتومان
 /سالانه
۱۵ گیگابایت

مناسب سایتهای وردپرسی و ووکامرسی با بازدید کم و ساختار ساده

کنترل پنل دایرکت ادمین
پهنای باند نامحدود
ایمیل حرفه‌ای
دسترسی SSH
۳ گیگابایت رم
۲ هسته سی‌پی‌یو
فایروال ویژه وردپرس
ثبت سفارش

هاست وردپرس ایران پرو

مناسب سایتهای وردپرسی و ووکامرسی با تعداد بازدید، پست و محصول زیاد
ماهانه
سه ماهه
شش ماهه
سالیانه
۱۷۵  هزارتومان
 /ماهانه
۵ گیگابایت

مناسب سایتهای وردپرسی و ووکامرسی با تعداد بازدید، پست و محصول زیاد

کنترل پنل دایرکت ادمین
پهنای باند نامحدود
ایمیل حرفه‌ای
دسترسی SSH
۶ گیگابایت رم
۴ هسته سی‌پی‌یو
فایروال ویژه وردپرس
ثبت سفارش
۲۵۰  هزارتومان
 /ماهانه
۱۰ گیگابایت

مناسب سایتهای وردپرسی و ووکامرسی با تعداد بازدید، پست و محصول زیاد

کنترل پنل دایرکت ادمین
پهنای باند نامحدود
ایمیل حرفه‌ای
دسترسی SSH
۶ گیگابایت رم
۴ هسته سی‌پی‌یو
فایروال ویژه وردپرس
ثبت سفارش
۳۲۵  هزارتومان
 /ماهانه
۲۵ گیگابایت

مناسب سایتهای وردپرسی و ووکامرسی با تعداد بازدید، پست و محصول زیاد

کنترل پنل دایرکت ادمین
پهنای باند نامحدود
ایمیل حرفه‌ای
دسترسی SSH
۶ گیگابایت رم
۴ هسته سی‌پی‌یو
فایروال ویژه وردپرس
ثبت سفارش
۴۰۰  هزارتومان
 /ماهانه
۵۰ گیگابایت

مناسب سایتهای وردپرسی و ووکامرسی با تعداد بازدید، پست و محصول زیاد

کنترل پنل دایرکت ادمین
پهنای باند نامحدود
ایمیل حرفه‌ای
دسترسی SSH
۶ گیگابایت رم
۴ هسته سی‌پی‌یو
فایروال ویژه وردپرس
ثبت سفارش
۵۲۵  هزارتومان
 /سه ماهه
۵ گیگابایت

مناسب سایتهای وردپرسی و ووکامرسی با تعداد بازدید، پست و محصول زیاد

کنترل پنل دایرکت ادمین
پهنای باند نامحدود
ایمیل حرفه‌ای
دسترسی SSH
۶ گیگابایت رم
۴ هسته سی‌پی‌یو
فایروال ویژه وردپرس
ثبت سفارش
۷۵۰  هزارتومان
 /سه ماهه
۱۰ گیگابایت

مناسب سایتهای وردپرسی و ووکامرسی با تعداد بازدید، پست و محصول زیاد

کنترل پنل دایرکت ادمین
پهنای باند نامحدود
ایمیل حرفه‌ای
دسترسی SSH
۶ گیگابایت رم
۴ هسته سی‌پی‌یو
فایروال ویژه وردپرس
ثبت سفارش
۹۷۵ هزارتومان
 /سه ماهه
۲۵ گیگابایت

مناسب سایتهای وردپرسی و ووکامرسی با تعداد بازدید، پست و محصول زیاد

کنترل پنل دایرکت ادمین
پهنای باند نامحدود
ایمیل حرفه‌ای
دسترسی SSH
۶ گیگابایت رم
۴ هسته سی‌پی‌یو
فایروال ویژه وردپرس
ثبت سفارش
۱۲۰۰  هزارتومان
 /سه ماهه
۵۰ گیگابایت

مناسب سایتهای وردپرسی و ووکامرسی با تعداد بازدید، پست و محصول زیاد

کنترل پنل دایرکت ادمین
پهنای باند نامحدود
ایمیل حرفه‌ای
دسترسی SSH
۶ گیگابایت رم
۴ هسته سی‌پی‌یو
فایروال ویژه وردپرس
ثبت سفارش
۸۷۵ هزارتومان
 /شش ماهه
۵ گیگابایت

مناسب سایتهای وردپرسی و ووکامرسی با تعداد بازدید، پست و محصول زیاد

کنترل پنل دایرکت ادمین
پهنای باند نامحدود
ایمیل حرفه‌ای
دسترسی SSH
۶ گیگابایت رم
۴ هسته سی‌پی‌یو
فایروال ویژه وردپرس
ثبت سفارش
۱۲۵۰  هزارتومان
 /شش ماهه
۱۰ گیگابایت

مناسب سایتهای وردپرسی و ووکامرسی با تعداد بازدید، پست و محصول زیاد

کنترل پنل دایرکت ادمین
پهنای باند نامحدود
ایمیل حرفه‌ای
دسترسی SSH
۶ گیگابایت رم
۴ هسته سی‌پی‌یو
فایروال ویژه وردپرس
ثبت سفارش
۱۶۲۵  هزارتومان
 /شش ماهه
۲۵ گیگابایت

مناسب سایتهای وردپرسی و ووکامرسی با تعداد بازدید، پست و محصول زیاد

کنترل پنل دایرکت ادمین
پهنای باند نامحدود
ایمیل حرفه‌ای
دسترسی SSH
۶ گیگابایت رم
۴ هسته سی‌پی‌یو
فایروال ویژه وردپرس
ثبت سفارش
۲۰۰۰  هزارتومان
 /شش ماهه
۵۰ گیگابایت

مناسب سایتهای وردپرسی و ووکامرسی با تعداد بازدید، پست و محصول زیاد

کنترل پنل دایرکت ادمین
پهنای باند نامحدود
ایمیل حرفه‌ای
دسترسی SSH
۶ گیگابایت رم
۴ هسته سی‌پی‌یو
فایروال ویژه وردپرس
ثبت سفارش
۱۷۵۰   هزارتومان
 /سالانه
۵ گیگابایت

مناسب سایتهای وردپرسی و ووکامرسی با تعداد بازدید، پست و محصول زیاد

کنترل پنل دایرکت ادمین
پهنای باند نامحدود
ایمیل حرفه‌ای
دسترسی SSH
۶ گیگابایت رم
۴ هسته سی‌پی‌یو
فایروال ویژه وردپرس
ثبت سفارش
۲۵۰۰  هزار توامن
 /سالانه
۱۰ گیگابایت

مناسب سایتهای وردپرسی و ووکامرسی با تعداد بازدید، پست و محصول زیاد

کنترل پنل دایرکت ادمین
پهنای باند نامحدود
ایمیل حرفه‌ای
دسترسی SSH
۶ گیگابایت رم
۴ هسته سی‌پی‌یو
فایروال ویژه وردپرس
ثبت سفارش
۳۲۵۰  هزارتومان
 /سالانه
۲۵ گیگابایت

مناسب سایتهای وردپرسی و ووکامرسی با تعداد بازدید، پست و محصول زیاد

کنترل پنل دایرکت ادمین
پهنای باند نامحدود
ایمیل حرفه‌ای
دسترسی SSH
۶ گیگابایت رم
۴ هسته سی‌پی‌یو
فایروال ویژه وردپرس
ثبت سفارش
۴۰۰۰   هزارتومان
 /سالانه
۵۰ گیگابایت

مناسب سایتهای وردپرسی و ووکامرسی با تعداد بازدید، پست و محصول زیاد

کنترل پنل دایرکت ادمین
پهنای باند نامحدود
ایمیل حرفه‌ای
دسترسی SSH
۶ گیگابایت رم
۴ هسته سی‌پی‌یو
فایروال ویژه وردپرس
ثبت سفارش

هاست وردپرس ایران مکس

مناسب سایتهای وردپرسی و ووکامرسی با تعداد بازدید، پست و محصول خیلی زیاد
ماهانه
سه ماهه
۵۰۰  هزارتومان
 /ماهانه
۱۰  گیگابایت

مناسب سایتهای وردپرسی و ووکامرسی با تعداد بازدید، پست و محصول زیاد

کنترل پنل دایرکت ادمین
پهنای باند نامحدود
ایمیل حرفه‌ای
دسترسی SSH
۱۲ گیگابایت رم
۸ هسته سی‌پی‌یو
فایروال ویژه وردپرس
ثبت سفارش
۶۵۰  هزارتومان
 /ماهانه
۲۵  گیگابایت

مناسب سایتهای وردپرسی و ووکامرسی با تعداد بازدید، پست و محصول خیلی زیاد

کنترل پنل دایرکت ادمین
پهنای باند نامحدود
ایمیل حرفه‌ای
دسترسی SSH
۱۲ گیگابایت رم
۸ هسته سی‌پی‌یو
فایروال ویژه وردپرس
ثبت سفارش
۷۵۰  هزارتومان
 /ماهانه
۵۰  گیگابایت

مناسب سایتهای وردپرسی و ووکامرسی با تعداد بازدید، پست و محصول خیلی زیاد

کنترل پنل دایرکت ادمین
پهنای باند نامحدود
ایمیل حرفه‌ای
دسترسی SSH
۱۲ گیگابایت رم
۸ هسته سی‌پی‌یو
فایروال ویژه وردپرس
ثبت سفارش
۸۵۰  هزارتومان
 /ماهانه
۱۰۰ گیگابایت

مناسب سایتهای وردپرسی و ووکامرسی با تعداد بازدید، پست و محصول خیلی زیاد

کنترل پنل دایرکت ادمین
پهنای باند نامحدود
ایمیل حرفه‌ای
دسترسی SSH
۱۲ گیگابایت رم
۸ هسته سی‌پی‌یو
فایروال ویژه وردپرس
ثبت سفارش
۱۵۰۰  هزارتومان
 /سه ماهه
۱۰  گیگابایت

مناسب سایتهای وردپرسی و ووکامرسی با تعداد بازدید، پست و محصول زیاد

کنترل پنل دایرکت ادمین
پهنای باند نامحدود
ایمیل حرفه‌ای
دسترسی SSH
۱۲ گیگابایت رم
۸ هسته سی‌پی‌یو
فایروال ویژه وردپرس
ثبت سفارش
۱۹۵۰ هزارتومان
 /سه ماهه
۲۵  گیگابایت

مناسب سایتهای وردپرسی و ووکامرسی با تعداد بازدید، پست و محصول خیلی زیاد

کنترل پنل دایرکت ادمین
پهنای باند نامحدود
ایمیل حرفه‌ای
دسترسی SSH
۱۲ گیگابایت رم
۸ هسته سی‌پی‌یو
فایروال ویژه وردپرس
ثبت سفارش
۲۲۵۰ هزارتومان
 /سه ماهه
۵۰  گیگابایت

مناسب سایتهای وردپرسی و ووکامرسی با تعداد بازدید، پست و محصول خیلی زیاد

کنترل پنل دایرکت ادمین
پهنای باند نامحدود
ایمیل حرفه‌ای
دسترسی SSH
۱۲ گیگابایت رم
۸ هسته سی‌پی‌یو
فایروال ویژه وردپرس
ثبت سفارش
۲۵۵۰ هزارتومان
 /سه ماهه
۱۰۰ گیگابایت

مناسب سایتهای وردپرسی و ووکامرسی با تعداد بازدید، پست و محصول خیلی زیاد

کنترل پنل دایرکت ادمین
پهنای باند نامحدود
ایمیل حرفه‌ای
دسترسی SSH
۱۲ گیگابایت رم
۸ هسته سی‌پی‌یو
فایروال ویژه وردپرس
ثبت سفارش

ویژگی‌های مشترک در پلن‌های میزبانی وردپرس

تخفیف ویژه

 پلن‌های لایت و پرو، در دوره‌های پرداخت ۶ ماهه و یکساله، شامل ۱۶ درصد تخفیف هستند

۷ روز ضمانت بازگشت وجه

اگه تا ۷ روز از سرویس راضی نبودین، وجه پرداختی شما رو به حسابتون  برمی‌گردونیم

فایروال وردپرس اورجینال

ما بهترین افزونه فایروال وردپرس رو با لایسنس اصلی سازنده براتون نصب می‌کنیم

انتقال رایگان

وب‌سایت شما رو هر جا که باشه براتون روی سرویس‌های میزبانی تاکسیران انتقال میدیم

پرسش‌های پرتکرار کاربران

هاستتون یکم گرون نیست؟

بنظر ما قیمتهای هاست اشتراکی تاکسیران با امکاناتی که گفتیم منصفانه‌ست و ارزش امتحان کردن رو داره. پس با خیال راحت ۱ هفته ازش استفاده کنین و اگر حس کردین جایگزین بهتری براش پیدا کردین بی کم و کاست هزینه پرداختی رو پس بگیرین. ما براتون هدیه خداحافظی هم در نظر گرفتیم اما امیدواریم که هیچ‌وقت بهتون ندیمش!

لوکیشن هاست وردپرس کجاست؟

لوکیشن هاست های وردپرس و ووکامرس تاکسیران ایران است.

امکان ارتقا پلن وجود داره؟

بله شما می تونین پلن فعلی سرویس رو با پرداخت مابه التفاوت به پلن بالاتر ارتقا بدین

امکان خرید منابع اضافه وجود داره؟

در مواردی افزودنی‌هایی برای سرویس‌ها تعریف شده مثلا فضای ذخیره‌سازی اضافه که از پنل کاربری می‌تونید سفارش بدین

سوالی دارید؟

اگر سوال یا ابهامی در زمینه سرویس‌های میزبانی وردپرس دارید با ما تماس بگیرید
۰۹۳۷۵۶۲۳۱۷۶
منتظر شنیدن صدای گرمتان هستیم
[email protected]
اگر مایل به مکاتبه از طریق ایمیل هستید
crossmenu